Protokoll 10/2 -13

Protokoll 10/2 -13

 

  • Tolktävlingen-

 Inköp ev en lina och en sele- Ebba

Inköp ev skidor(1)- Louise

Varmchoklad- Jane

Plastmuggar och sprutgrädde- Elvira

Tidtagare: Nettan och Tessan

 

  • Planch

-Samling: 12:30

-Vi bjuder på varmchoklad

-Ta gärna med egen sele, lina och skidor

-Glöm inte hjälmen! Alla ska ha hjälm på sig!

Man måste vara medlem 

Man rider i par och ska komma så nära sin egen tid som möjligt. Det får vara olika hästar men det måste vara samma personer. 

Ansvarig: Jane

 

 

  • Grovplanering av året

 

-Februari

Tolktävling

 

-Mars

Pyjamasparty med cupcake-stylartävling 

 

-April

Påskäggsjakt

 

-Maj

Fångarna på rörby?

 

-Juni

Övernattning (fånga vattnet i hink med vattenpistol)

 

-September

Årets stallkompis, ridskoleponny & årets utveckling

Käpphästfälttävlan

 

-Oktober

Maskeradhoppning 

Fototävling

Serieritartävling 

 

-November

Spökkväll

 

-December

Julpynt 

Julshow

 

 

  • Mål för året

-Få in alla i gemenskapen. Alla ska kunna vara med alla.

-Vara bra förebilder 

-Uppdatera bloggen

 

Övrigt

USEK tröjor

Ebba, Emelie och Elin till FULK

Potokoll årsmöte 3/2 -13

Årsmöte protokoll 3/2 -13

Mötet öppnas.

 

Ordförande av mötet: Louise Garton

 

Sekreterare av mötet: Elvira Victor 

 

Upprättande av röstlängd: Louise Garton, Jane Berg von linde, Elin Åmark, Elin Åkerblom, Frida Hesslin, Klara Skantze, Sara Källbäck, Elvira Victor, Ebba Amoudruz, Johanna Hellberg, Matilda Hellberg, Emelie Gille, Emma Källbäck, Ann Furbäck. 

 

Protokoll justerare: Johanna Hellberg och Sara Källbäck

 

Rösträknare: Klara Skantze

 

Fastställande av dagordning

 

Inga motioner har kommit in. 

 

Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst. Ja.

 

Emma läser verksamhets- och förvaltningsberättelserna. 

 

Behandling av sektionens ekonomi.

 

Fråga om ansvarsfrihet av styrelsen. Alla tycker det.

 

Beslut om antalet styrelselledamöter 6 stycken.

 

Val av ordförande av sektionen Louise Garton.

 

Val av övriga styrelseledarmöter och suppleanter. 

 

Sekreterare: Elvira Victor

 

Kassör: Jane Berg Von Linde

 

Ledarmot: Ebba Amoudruz

 

Ledarmot: Emelie Gille

 

Ledarmot: Elin Åmark

 

Val av ungdomsledamot jämte personlig suppleant att ingå i föreningens styrelse Jane Berg Von Linde.

Vi väljer ingen suppleant.

 

Louise blir DUS ombud. 

 

Förslag på aktiviteter: Hästskötartunering, Käpphästfälttävlan. 

Mötet avslutas.