Potokoll årsmöte 3/2 -13

Årsmöte protokoll 3/2 -13

Mötet öppnas.

 

Ordförande av mötet: Louise Garton

 

Sekreterare av mötet: Elvira Victor 

 

Upprättande av röstlängd: Louise Garton, Jane Berg von linde, Elin Åmark, Elin Åkerblom, Frida Hesslin, Klara Skantze, Sara Källbäck, Elvira Victor, Ebba Amoudruz, Johanna Hellberg, Matilda Hellberg, Emelie Gille, Emma Källbäck, Ann Furbäck. 

 

Protokoll justerare: Johanna Hellberg och Sara Källbäck

 

Rösträknare: Klara Skantze

 

Fastställande av dagordning

 

Inga motioner har kommit in. 

 

Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst. Ja.

 

Emma läser verksamhets- och förvaltningsberättelserna. 

 

Behandling av sektionens ekonomi.

 

Fråga om ansvarsfrihet av styrelsen. Alla tycker det.

 

Beslut om antalet styrelselledamöter 6 stycken.

 

Val av ordförande av sektionen Louise Garton.

 

Val av övriga styrelseledarmöter och suppleanter. 

 

Sekreterare: Elvira Victor

 

Kassör: Jane Berg Von Linde

 

Ledarmot: Ebba Amoudruz

 

Ledarmot: Emelie Gille

 

Ledarmot: Elin Åmark

 

Val av ungdomsledamot jämte personlig suppleant att ingå i föreningens styrelse Jane Berg Von Linde.

Vi väljer ingen suppleant.

 

Louise blir DUS ombud. 

 

Förslag på aktiviteter: Hästskötartunering, Käpphästfälttävlan. 

Mötet avslutas.