Årsmöte Protokoll 12-02-03

Mötes öppnas.

Vald till ordförande till mötet: Emma Källbäck

Vald till sekreterare till mötet: Ann Furbäck

Närvarande:

Mimmi Lina

Louise Jane

Ines Alina

Klara Ebba

Carmen Emma

Ann Elvira

Matilda

Protokolljusterare: Lina Källbäck och Louise Garton

Rösträknare: Emma Källbäck

Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst: Nej det har det inte. Informationen om mötet måste komma ut tidigare.

Emma Källbäck läser verksamhetsberättelsen.

Behandling av sektionens ekonomi: Ungdomssektionen har ca 21 000 kr.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen: Svar ja.

I den nya styrelsen så kommer vi ha fem ledamöter.

Den nya valda styrelsen:

Ordförande: Emma Källbäck

Sekreterare: Ann Furbäck

Ledarmot: Louise Garton

Elvira Victor

Jane Berg von Linde

Vald som representant till föreningens styrelse: Emma Källbäck

Vald som ombud till distriksungdomssektionen: Emma Källbäck

Mötet avslutas.