årsmöte 2015

Årsmöte:

Ordförande: Elin Åmark

Sekreterare: Louise Garton

 

Närvarande:

Elvira Victor

Elin Åmark

Petra Garton

Emelie Gille

Elin Hedman

Oliva Mellqvist

Frida Hesslin

Louise Garton

Elsa Boström

 

Protokolljusterare: Emelie Gille

Rösträknare: Frida Hesslin

 

Fastställande om möte i lagaordning utlyst: Ja

 

Behandling av verksamhetsberättelse

 

Ansvarsfrihet för styrelsen: ja

 

En eller 2 ledamöter

 

Ordförande för sektionen: Elin Åmark

Övriga styrelsemedlemmar:

Sekreterare: Emelie Gille

Kassör: Elin Hedman

Ledamot: Elsa Boström

 

Kontakt med stora styrelsen: Elin Åmark

DUS-ombud: Emelie Gille

 

Vi ska satsa kvalité framför kvantitet på aktiviteter

Uppdatera socialmedier

Köpa priser

Ute i bättre tid; bli mer organiserade

Förslag: Pyjamasparty

 

Nästa möte: kl 17:00 13 februari

 

 

Mötet avslutat